+86 15232975068
  • products

Kariéra

Pokračovať v kariére v Thomasovi znamená prijať miesto v spoločnosti, ktorá má odvahu zmeniť sa v strojárstve.Náš náborový proces pre kandidátov, ktorí sa s nami chcú posunúť do budúcnosti, prebieha v súlade s našimi potrebami pre danú pozíciu.

Thomas, jedna z popredných spoločností vo svojom sektore, sa zaviazala spolupracovať s talentovanými kandidátmi, ktorí ju prenesú do budúcnosti.Proces prijímania zamestnancov sa hodnotí spolu s výsledkami získanými po vopred určených testoch, pričom sa berie do úvahy posúdenie kompetencií a technických zručností, ktoré sa od uchádzačov očakávajú.